Tarımda teknolojik dönüşüm kaçınılmaz

  • 04 Haz 2020
  • Paylaş
  • Tweet

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından Uluslararası İşletme ve Ekonomi Sempozyumu (Is-Be International Symposium on Business& Economics) düzenlendi. Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, “Akıllı Tarım Uygulamaları” konusunda bilgiler verdi.

Teması ‘dijitalleşme’ olarak belirlenen ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Uluslararası İşletme ve Ekonomi Sempozyumu’na konuşmacı olarak katılan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı ve Tarım Kredi Holding Genel Müdürü Dr. Ahmet Bağcı, Tarım Kredi Holding Strateji Direktörlüğü Uzman Yardımcısı Gizem Gönay Akbaş ile birlikte “Akıllı Tarım Uygulamaları” konusunda sunum gerçekleştirdi.

Akıllı tarımın gelişimi, faydaları ve hem Türkiye’den hem de dünyada akıllı tarım uygulamaları örneklerinin açıklandığı sunumda, akıllı tarım uygulamalarının, ürünlerin niteliğinin ve niceliğinin arttırılmasını sağladığına işaret edildi.

Tarımda teknoloji kullanımının sürdürülebilir büyüme için önemine değinen Dr. Ahmet Bağcı, tarımsal katma değerde, kırsal nüfusta ve tarımsal istihdamdaki düşüşe rağmen dünya nüfusundaki artış, kentleşme ve gıda talebindeki artış göz önüne alındığında tarımda teknolojik dönüşümün kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Bağcı konuşmasında, akıllı tarım ile zirai ilaç kullanımı, çevre kirliliği ve maliyetler azalırken gerçek zamanlı bilgi akışı, uzaktan takip, etkin kaynak kullanımı sayesinde üretimde artış sağlandığını söyledi.

Sunumda dünyadaki başarılı tarım uygulamaları örneklerine ek olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Ortak Bilgi Sistemi (KORBİS) hakkında bilgi verildi. Ayrıca Tarım Kredi iştiraklerinden TARNET ve GÜBRETAŞ tarafından geliştirilen uygulamalar katılımcılar ile paylaşılarak akıllı tarım uygulamalarının geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında su ve zaman tasarrufu, uzaktan izleme teknolojisi, üretimde ve verimlilikte artış sağlamak açısından faydaların anlatıldı.

Tarimtr

İletişim Bilgileri

Nişantaş Mah. Kemerli Cad. Hazım Uluşahin İş Merkezi, C Blok Kat:6 No:603 Selçuklu/Konya

BÜLTENE KAYDOL


© 2020 TARIMTR Tüm haklarımız saklıdır.