30.06.2020

''Amacımız küresel ölçekte seracılık cazibe merkezi haline gelmek''

Growtech Fuarı, SERKONDER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kozan ile sektöre dair önemli konuları aktardığı bir söyleşi yaptı. Röportaj şu şekilde;

25-28  Kasım’da Anfaş Fuar Merkezi  Antalya’da gerçekleşecek Growtech’te tüm üyeleriyle yerlerini alan ve fuarın senelerdir destekçilerinden olan SERKONDER’in Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kozan ile seracılık sektörünün gündemindeki konuları aktardığı keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Sera konstrüksiyon ve donanımları, gelecek planları, URGE çalışmaları ve dijitalleşme hakkında önemli notlar barındıran röportajımızla sizleri başbaşa bırakıyoruz.

Öncelikle SERKONDER’in işleyişi, amacı, üyeleri hakkında kısaca bahsedebilir misiniz?

SERKONDER; Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman üretimi yapan firmaları bir araya getirmek, dayanışma ve bilgi  alışverişi sağlamak, üyelerinin ekonomik, hukuki, teknolojik, imalata ve ihracata yönelik sorunlarına çözüm bulacak çalışmalar yapmak, Türkiye’de sera imalat sektörünü geliştirmek, yeni pazarlar araştırmak amacı ile kurulmuştur. Bugün itibariyle 52 üyesi bulunmaktadır. Üyelerin tamamı sera konstrüksiyon ve donanım üretimi, iç pazar tedariği ve ihracatını yapan firmalardan oluşmaktadır. 

Sektör olarak bundan sonraki  süreçte neler yaşanacağını öngörüyorsunuz?

Modern sera, günümüz teknolojisi kullanılarak ve çevresel koşullara uygun parametreler baz alınarak inşa edilmiş, her anlamda kontrollü üretimin gerçekleştirildiği, yetiştirilen ürünün çevresel faktörlerden izole edildiği bir üretim tesisidir. Yaşadığımız ve hala yaşamakta olduğumuz pandemi süreci, özellikle kontrollü ortamda yetiştiriciliği oldukça önemli hale getirmiştir. Kapalı alanda yapılan tarıma olan ilginin oldukça arttığını gözlemlemekteyiz. Seracılık, her koşulda olduğu gibi, güncel koşullarda da büyük ilgi çekmektedir. Dernek olarak sektörel bazda bize ulaşan yatırımcıları, sektör  paydaşlarından oluşan ve tamamen yerli üretim yapan üyelerimize yönlendirmekteyiz. Kontrollü tarımın ön plana çıkmasıyla, pandemi sürecinden sektörümüzün orta ve uzun vadede olumlu neticelerle çıkacağı görüşündeyiz. Ancak dernek olarak da projelerin hayata geçirilebilmesinin normalleşme sürecine girilmesiyle başlayacağını ön görmekteyiz.

Bu süreç sonrası sektör olarak yurt dışı pazarlama faaliyetlerinizde değişiklikler olacak mı? Sektörünüzde yeni pazarlama stratejilerinin oluşacağını ön görüyor musunuz? Sizce yeni pazarlarda yakalanan fırsatlar olabilir mi?

SERKONDER olarak şunu söyleyebiliriz ki; yaşanan pandemi sürecinin getirdiği koşullar kaynaklı olarak, ülkeler kendi üretimlerini kendi sınırları içerisinde yapma düşüncesine girmektedir.  Bu bağlamda öncelikle ülkeler kendi üretim tekniklerini belirlemeye ve geliştirmeye çalışmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde önemli alanlara sahip ülkelerin çoğu, kendi sera sektörünü kurup geliştirme kapasitesine sahipken, olmayan ülkeler normalden fazla bizi arayacaktır. Bu da sektörümüz için yeni pazarların oluşacağı anlamına gelmektedir. Ülkemiz son 20 yılda seracılık sektöründe teknolojik yatırımlara önem vermiş ve üstlendiği projeler ile yeni pazarların daha güçlü şekilde oluşmasında etkin bir misyon üstlenmiştir.

Antalya’da düzenlenen ve SERKONDER  olarak destekçisi olduğumuz Growtech 20. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, sektörümüz için çok önemli. Uzun yıllardır Growtech’de dünya pazarından çok önemli alıcılarla yüz yüze görüşme, yeni işbirlikleri yapma fırsatı buluyoruz. Bu ülkelere tek tek gitmek bizim için çok maliyetli, üstelik de çok vakit harcanması gerekiyor. SERKONDER üyelerimiz Growtech’de yer alarak var olan pazarlarımızla bağlarını güçlendirirken, yeni pazarlara da kolayca ulaşabiliyorlar. 

Uluslararası rekabetçiliğin gelişmesi noktasında sektörler için önem arzeden URGE çalışmaları noktasında, derneğinizin bu konuda çalışmaları var mı?

Derneğimiz 2014 yılından beri Ur-Ge Projeleri yürütmektedir. Yapılan ihtiyaç analizi ve danışmanlık faaliyetleri ile yeni ve alternatif pazarlar oluşturulmuş ve hali hazırda Türkiye seracılık sektörünün bu pazarlarda sürdürülebilir ihracat yapmalarına olanak tanımıştır. Kazakistan, İran, Özbekistan yurtdışı pazarlama faaliyetleri, ulusal ve uluslararası seracılık çalıştayları ve Tarım Yürütme konseyleri düzenleyen derneğimiz, uluslararası alanda alternatif pazarlar oluşturma ve üyelerimizin bu pazarlarda rekabet gücünü arttırma çalışmalarına devam edecektir.

Bu süreçte sektörünüze devlet  kurumları tarafından devlet teşvikleri destekleri ve yatırımlar oldu mu?

Çalışma ödeneği ve sosyal destekler aracılığı ile üye firmalarımız devlet desteklerinden faydalanmaktadır. Gümrük, lojistik ve üretim alanlarında işlemlerin aksamamasına yönelik atılan adımlar devam eden projeler ve şantiyeler için mümkün olan en az zararla bu süreci atlatmamıza olanak tanımıştır.

Bu süreç ile birlikte dijitalleşme her  zamankinden daha fazla hız kazandı. Sektör olarak ARGE çalışmalarına daha fazla önem verileceğini ön görüyor musunuz?  Dijitalleşme noktasında sektörün mevcut  durumu nedir? İnovatif ve yenilikçi fikirlerin oluşmasına sizce bu süreç öncülük edecek mi?

Uzaktan kontrol ve izleme seçeneklerinin de içinde bulunduğu otomasyonlu teknolojik sera tesisleri inşa eden üye firmalarımız bu dönemde bile yurtdışı projelerinde acil durumlarda gerekli müdahaleleri ve iş birlikteliklerini sağlayabilmiştir.  Evinden, ofisinden, Rusya’da, Özbekistan’da ya da dünyanın farklı noktalarında yer alan seralara uzaktan bağlanarak gerekli teknik destek hizmetlerini vermeye devam etmiştir. İnsanların evlerinden bile çıkamadığı bir süreçte, kıtalar arası mesafedeki bir sera tesisine uzaktan bağlantı ile müdahale edip tedarik zincirindeki akışı sürdürmek bizler açısından gurur verici bir durumdur.

Donanım ve yerinde müdahale hususlarında ise, yerel partnerler ve çözümler üzerinde kurulan bağlantılar, üye firmalarımızın bu sektördeki yılların birikimi ve tecrübesinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Tabi ki yeni normal hayat ve sosyal akış çevresinde mevcut altyapı ve kabiliyetlerimizi kullanarak tedarik zincirinin bozulmaması ve nihayetinde insanların ürün ihtiyaçlarının aksamaması adına Ar-Ge çalışmaları daha da önem kazanmış vaziyettedir.

Derneğinizin önümüzdeki dönem için yapacağı ve hedeflediği çalışmalardan bahseder misiniz?

Ülkemiz seracılığının gelmiş olduğu noktada küresel ölçekte bir seracılık cazibe merkezi haline getirme amacı ile hareket etmekteyiz.  Bu amaçla, Sera Akademisi çalışması faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu akademide, seracılık alanında standartların oluşturulması, firmaların ürünlerinin test ve analizinin yapılması, zirai ve teknik personellerin eğitimi hususları temel olacak şekilde sektörümüze hizmet edeceğiz. Ur-Ge Projelerinin devamlılığını sağlayarak, orta ve uzun vadede alternatif pazarlar tespit edilecek ve şimdiden bu pazarlar için gerekli yurtdışı pazarlama faaliyetleri, eğitim seminerleri düzenlenecektir.Her yıl olduğu gibi bu yıl da SERKONDER olarak tüm üyelerimizle 25-28 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek Growtech Tarım Fuarı’nda yer alacağız. Sektörümüz tarım sektörünün tüm bileşenlerinin yer aldığı Growtech’de yeni işbirlikleri ve projelerin hayata geçirilmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Son olarak özellikle sizin eklemek istedikleriniz varsa, memnuniyetle değerlendirmek isteriz.

Öncelikle, hem derneğimize hem de sektörümüze vermiş olduğunuz desteklerden ötürü Informa’ya teşekkür ediyoruz. Dünyanın pek çok farklı noktasından insanların ziyaret ettiği Growtech süresince üye firmalarımız yeni model ve ürünlerini, firma profillerini ziyaretçilere tanıtma imkanına sahip olmaktadır. Ülkemizin seracılık sektöründe yakalamış olduğu bu başarıyı ileri taşımak amacı ile alternatif pazarlara alternatif model ve tekniklerle çalışmalarımız devam edecektir.