20.03.2024

Balığa da yumurtaya da destek

Bu yıl, tarım-gıda ve kırsal kalkınma alanındaki yatırımlara toplam 248 milyon euro hibe desteği sağlanacağını belirten Bakan Yumaklı, "Yeni program döneminin en büyük yeniliği ise bugüne kadar 42 ilimizde uyguladığımız IPARD Programı'nın uygulama alanını ülke geneline yaygınlaştıracak olmamız" dedi.

IPARD fonlarının tarım ve gıda sektörlerine yatırım yapmak isteyen girişimciler için önemli bir finansman kaynağı olacağını kaydeden Yumaklı, "Ayrıca kırsal alt yapı yatırımları ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi gibi programa yeni dahil edilen sektörler ile yumurta işleme, yem bitkileri yetiştiriciliği, solucan gübresi üretimi ve tuzlu suda kültür balıkçılığı gibi yeni destek alanları da girişimcilerimize farklı konularda yatırım yapma imkanı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.