28.05.2024

Kadın Çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor

Proje ile teorik ve pratik eğitimi tamamlayan kadın üreticilere ait 4 dekarlık alanda lavanta bahçesi kurulması amacıyla lavanta fideleri teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ''Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı'' kapsamında İl Müdürlüğü'nce lavanta Üretiminin Artırılması Projesi hazırlandı. Proje ile teorik ve pratik eğitimi tamamlayan kadın üreticilere ait 4 dekarlık alanda lavanta bahçesi kurulması amacıyla lavanta fideleri teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız yaptığı açıklamada; “Küçük aile çiftçiliği birçok Ülkede sosyoekonomik dengenin önemli bir parçası olup, uygun politika ve yatırımlarla desteklendiğinde üretim ve istihdam artışı sağlamakla birlikte yoksulluğu azaltarak kırsaldan kente göç dalgasını yavaşlatıp sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hızlandırmaktadır. Bunun yanı sıra aile çiftçiliği yerelde üretilen katma değerin yine tarımsal ve tarım dışı yerel ekonomiye dâhil olması, kırsal ekonominin canlanmasına ve yeni iş alanlarının doğmasına imkân sağlamaktadır.

Aile çiftçiliği profilinin yükseltilmesini sağlamak adına öncelikli olarak aile çiftçiliğinin bel kemiğini oluşturan kadınların, sonra gençlerin ve tüm aile bireylerinin aile çiftçiliği içerisinde çalışmaları sosyoekonomik yönden güçlenmesini sağlayacak ve hem sürdürülebilir kırsal kalkınma hem de aile çiftçiliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli olacaktır.

Lavanta Üretiminin Artırılması Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığımız kaynakları ile%100 hibeli olarak uygulanmıştır. Projemiz kapsamında kadın çiftçimize lavanta fideleri teslim edildi. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli üretim sezonu diliyorum." dedi.

Lavanta fidelerinin dikiminin ardından kadın çiftçiler uygulama bahçesine götürülerek orada yetiştirilen lavanta ve diğer ürünlerin üretim süreci hakkında bilgi aldılar.