18.10.2023

Ordu’da engebeli araziye makineli tarım jesti

Büyük bölümü engebeli olan Ordu’da, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye kullanması için tarım makineleri verileceği açıklandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık iki aydır belediye yerleşkesi sahasında sergilenen tarım makineleri, ihtiyacı olan üreticilere ücretsiz verilecek.

Ordu’da arazinin yaklaşık yüzde 44’ü tarım alanı olarak kullanılırken bunun büyük bölümü de engebeli fındık bahçesinden oluşuyor. Makine tarımına uygun olmayan arazi yapısı için Ordu Büyükşehir Belediyesi makine ekipman desteği vereceğini açıkladı.

Fındığın yanı sıra mısır ve patates üretiminin de yapıldığı Ordu’da makine ile tarım yapmaya uygun arazi çok az olmasına rağmen makine desteği şaşırttı.

Makine parkı kuracağız

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından pankartla yapılan duyuruda, “Makineli tarıma destek olmak amacıyla üreticilerimizin ayrı ayrı makine alımını önlemek için ihtiyacı olan makineyi alıp kullanıp geri bırakacağı makine parkını kuruyoruz.” İfadelerine yer verildi.

OBB Bünyesinde bulunan makine içerisinde bulunan aletler ise şunlar: “Patates ekim makinesi, patates söküm makinesi, kombine ekim mibzeri, tarla pulvarizatörü, çayır biçme makinesi, dip kazan, biçer bağlar, gübre serpme makinesi,ot silaj makinesi, merdane kombinasyonlu freze, kombine harman makinesi, çekili toprak merdanesi, traktör.”

Fındık es geçildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarım makinesi envanterinde bulunan araçlar içerisinde ise fındıkla ilgili herhangi bir makine yer almadı. Bilindiği gibi Avrupa'da makine yardımıyla düz arazilerde fındık hasadı yapılırken bu ekipmanlar içierisinde buna benzer aletlere de yer verilmesi bekleniyor.