09.06.2020

Sıcak hava zararının kapsama alınmasına yönelik çalışmalara başlandı

Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen ve uzun yıllardır ülkemizde ilk kez yaşanan sıcak hava nedeniyle, turunçgil ürünleri olumsuz yönde etkilenmiş, bunun sonucunda meyvelerde kurumalar ve dökülmeler meydana gelmişti. Söz konusu gelişmeleri takiben, TARSİM AR-GE Birimi ve ilgili Bölge Müdürlükleri, Mayıs ayının ortalarından itibaren sahada gözlemlere başladı.

Bu doğrultuda, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Prof. Dr. Sayın Turgut Yeşiloğlu’nun teknik liderliğinde, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Sayın Ertuğrul Turgutoğlu, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Sayın Güçer Kafa ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve TARSİM yetkililerinden oluşan proje ekibi kuruldu.

Projenin başlangıç toplantısı, 8 Haziran tarihinde, Adana’da, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bekir Engürülü, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Sayın Kamil Özdemir ve Mühendis Sayın Ahmet Savaş İntişah ile TARSİM Genel Müdürü Sayın Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı V. Sayın Tufan Özel, Bitkisel Ürün Sigortaları Grup Müdürü Sayın Ertuğrul Çelik ve AR-GE Birimi Müdür Yardımcısı Dr. Sayın Erol Yalçınkaya ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Prof. Dr. Sayın Turgut Yeşiloğlu, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Sayın Ertuğrul Turgutoğlu, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Sayın Güçer Kafa ile Enstitü Müdürü Doç. Dr. Sayın Davut Keleş’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu süreçte, söz konusu bölgelerdeki önder üreticilerin görüşleri de alınacak. Saha inceleme ve AR-GE çalışmalarının tamamlanmasının ardından, aktüeryal analizler yapılarak turunçgil ürünlerinde sıcak hava zararının gelecek yıldan itibaren tarım sigortası kapsamına alınması planlanıyor.