09.11.2023

Tarım Bakanlığından Ordu’ya 3.066.289 TL hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Makine Ekipman desteklemeleri kapsamında 367 yatırımcıya toplam 3.066.289 TL hibe ödemesi yaptı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Makine Ekipman alımlarına yönelik% 50 hibe desteğinden yararlanmak amacıyla yapılan başvuruların Tarım ve Orman Bakanlığınca değerlendirilmesi sonucunda hibe desteğine hak kazanan ve makine ekipman alımlarını gerçekleştiren üreticilere hibe ödemeleri gerçekleştirildi. 

Konu ile ilgili açıklama yapan Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz; Programla kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığını; ayrıca tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, üretim maliyetlerini düşürülmesi ve kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

367 yatırımcıya hibe

Müdür Yılmaz,  Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Makine Ekipman desteklemeleri kapsamında 375 yatırımcı ile İl Müdürlüğümüz arasında hibe sözleşmesi imzalandığını ve bu yatırımcılardan makine ekipman alımlarını gerçekleştiren 367 yatırımcıya Bakanlığımızca toplam 3.066.289 TL hibe ödemesi yapıldığını söyledi.